رسالت و ماموریت

رسالت و مأموریت سازمان

1-جلب رضايت مشتريان  با ارائه كيفيتي برتر.

2- اشاعه فرهنگ مشتري محوري براي  درك نيازها و تحقق بخشيدن  نيازمنديهاي مشتريان.

3- بهبود مستمر کارايي و اثر بخشي سيستم هاي مديريتي در راستاي بهبود عملكرد سازمان.

4- تمرکز بر اصل شايسته گزيني و شايسته سالاری و تلاش در جهت ارتقاء دانش فنی کارکنان ، به عنوان با ارزش ترین سرمایه شرکت و تاثیر گذارترین عامل بر کیفیت خدمات ارائه شده.

5- فراهم نمودن محيط کار مناسب با ترويج فرهنگ مشارکت کارکنان در مقولات کيفيت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت  و ايجاد ارتباطات مکفي درون سازماني و برون سازماني.

6- برقراری فضای ایمن و سالم جهت به حداقل رساندن مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی.

7- ترویج فرهنگ ارادت به محیط زیست و برقراری سیستمی جهت پیشگیری از آلایندگی زیست محیطی.

 

ارزش ها و باورهای سازمان

 

بهبود مستمر کیفیت خدمات

تلاش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان برای افزایش رضایت مندی آنان ، یکی از اصول اصلی فعالیت های سازمان محسوب می شود.

عمل به وعده ها

متعهد بودن به انجام آن چه به مشتری تعهد و وعده داده شده

تداوم نوآوری در کسب و کار

اعتقاد به نوآوری در کسب و کار از طریق پیگیری نوآوری های تکنولوژیک و خدمات جدید

شنیدن صدای مشتری

اعتقاد به اصلاح مسیر کسب و کار بر اساس دریافت بازخورد از مشتریان و برخورداری از حساسیت لازم در انجام اقدامات اصلاحی مربوطه

تأمین متوازن منافع کلیه ذی نفعان

تأمین بلندمدت منافع ذی نفعان سازمان شامل مشتریان، کارکنان، سهامداران، طرف های تجاری همکار، سایر ذی نفعان و جامعه

رعایت احترام فردی

پایبندی به روابط انسانی در محیط کار، احترام به حقوق فردی و سازمانی کارکنان و رعایت پرداخت در برابر بهره وری

اعتقاد به رویکرد تیمی در انجام امور

اعتقاد به لزوم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری در سطوح مختلف و اجرای وظایف سازمانی بر اساس رویکرد تیمی

سرمایه گذاری مناسب برای بهره گیری از آخرین فناوری های روز

سازمان بر این باور است که برای ارائه بهینه خدمات خویش ، باید آخرین فناوری های روز را در اختیار داشته و به همین دلیل سرمایه گذاری قابل توجهی را صرف بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا نموده است .