• سد مخزنی آناهیتا

   سد مخزني آناهیتا بر روي جریان خروجی سرآب آناهیتا یکی از سرشاخه های رودخانه خرم رود که خود آن از شاخه های رودخانه…

  http://gransa.com/images/ju_cached_images/184b7cb84d7b456c96a0bdfbbeaa5f14_31e1b894f00534aeefb59334db4a58d9_90x50.resized.jpg

مکان پروژه ها روی نقشه

لیست خدمات

  1. رسته ساختمان: اجرای پروژه های ساختمانی ، پروژه های انبوه سازی (ماده ۶۷ ، طرح ضربتی مسكن ، مسكن استیجاری ، مسكن مهر ، مسكن مشاركتی و ... )
  2. رسته آب: اجرای شبكه های آبیاری و زهكشی و تسطیح و نوسازی ، اجرای بندهای انحرافی ، تونل و كانال های انتقال آب ، اجرای سدهای خاكی و تاسیسات وابسته ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ...
  3. رسته راه وباند فرودگاه: اجرای راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها و آزاد راهها ، پل ها و تقاطع های
  4. رسته ارتباطات: اجرای شبكه های فیبر نوری
  5. رسته تاسیسات و تجهیزات: اجرای پروژه های شبكه انتقال آب ، هیدرومكانیكال و الكتریكال سدها و تصفیه خانه ها و ... با همكاری شركت های همكار تخصصی
  6. رسته كاوش های زیرزمینی: اجرای پروژه های اكتشافی و ژئوتكنیكی ، اجرای پروژه های حفاری و تزریق ، پرده آب بند و ... با همكاری شركت های همكار تخصصی
  7. فعالیت های معدنی: معدن سنگ آهن، معدن سنگ تزیینی و معدن گیلسونایت