در طول تاریخ گرانسا پارس ، ما جاده هایی ساخته ایم که فرهنگ ها را به هم متصل می کند ، کانال هایی حفر می کند که آب را به سرزمین های تشنه را می رساند . ما می سازیم ، کند وکاو می کنیم و منظره را شکل می دهیم. همه این کارها را با صداقت و دلسوزی انجام می دهیم. فرهنگ ما از بدو تأسیس بر اساس اصول محکم رشد کرده است. ارزش و فرهنگ گرانسا پارس که عمیقا در شرکت ما جای گرفته است ، می تواند با پنج کلمه خلاصه شود: افراد ، اعتماد ، پاسخگویی ، نوآوری و تعالی، ارزشهای اصلی سنگ گرانسا پارس مجموع رفتارهای اخلاقی تجارت ما است. آنها اخلاقیات تجاری ملموسی ایجاد می کنند که توانایی ما را در ارائه ارزش به مشتریان تقویت می کند. منافع مشتریان ما از اهمیت بالاتری برخوردار است. ما کاملا اعتقاد داریم که موفقیت ما در گرو ارائه بالاترین سطح کیفیت و خدمات است. این اصول راهنما پایه و اساس شرکت ما هستند ، ما را به یک سمت واحد هدایت می کنند و از نحوه عملکرد ما در هر پروژه الهام می گیرند. با تعهد کامل و پشتیبانی مجدانه تیم مدیریت دلسوز ، مردم خود را برای دستیابی به چشم انداز و مأموریت شرکت ترغیب می کنیم. مردم مهمترین سرمایه ما هستند. ما رشد مداوم را از طریق فرصت های شغلی تقویت می کنیم و سرمایه گذاری می کنیم. ما در گرانسا پارس معتقدیم که کشور پهناور ایران در آینده خود موفق به تحقق آرزوی مردم نجیب و متمدن این سرزمین کهن در راه رسیدن به کشوری پیشرفته خواهد شد. گرانسا پارس با تمام توانایی های فنی و اجرایی و نیروی انسانی کارآفرین ، چشم انداز روشن و امیدوار کننده ای را برای ایجاد و توسعه یک جامعه با شکوه ایجاد کرده است.