تکمیل ، بهسازی و احداث باند دوم ایلام به کنجانچم

previous arrow
next arrow
Slider

عنوان پروژه:تکمیل ، بهسازی و احداث باند دوم ایلام به کنجانچم

كارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

مشاور : مهندسین مشاور روژین

با توجه به حجم ترافیکی زیاد و موقعیت استراتژیک جاده ایلام به استان لرستان ، کوتاه ترین راه ارتباطی نواحی جنوب شرقی ایلام به استان لرستان و خوزستان می باشد و چهار خطه کردن آن و بهسازی این مسیر بسیار ضروری است.

مشخصات پروژه و عمليات انجام گرفته :

  • طول پروژه: 8 کیلومتر
  • حجم تقريبی خاکبرداری: 539000 مترمکعب
  • حجم تقريبی خاکریزی: 191000 مترمکعب
  • عملیات بتنی: 23400 متر مکعب
  • آرماتور بندی : 182 تن
  • قالب بندی: 41700 متر مربع
  • زیر اساس و اساس: 54130 متر مکعب

حجم آسفالت: 32000  متر مکعب