سد مخزنی سورک

previous arrow
next arrow
Slider

عنوان پروژه:عمليات اجرايي احداث بخش اول سد مخزني سورك

كارفرما : شركت سهامي آب منطقه اي چهارمحال و بختياري

مشاور : مهندسين مشاور زايندآب

سد سورك در روستاي سورك شهرستان كيار استان چهارمحال و بختياري واقع گرديده است. سد مخزني سورك جهت ذخيره آبهاي رودخانه كيار شرقي احداث شده است. بخش اول اين طرح شامل اجراي تونل انحراف آب ، احداث سرريز و جاده دسترسي به كارگاه با اين شركت منعقد گرديده است. نماي كلي پروژه به شرح ذيل مي باشد.

مشخصات پروژه و عمليات انجام گرفته :

تونل انحراف آب به طول 188 متر حفاري و لاينينگ شده است. جاده دسترسي از جاده اصلي سورك – بروجن جدا و به فاصله 700 متر تا محل تجهيز كارگاه ادامه پيدا مي نمايد. سرريز به طول 150 متر با حوضچه آرامش در انتهاي آن حفاري و احداث گرديد.

  • نوع سد: خاكي با هسته رسي
  • حجم تقريبی خاکبرداری: 102000 مترمکعب
  • حجم تقريبی بتن ريزي: 9500 مترمکعب